Ga naar de inhoud

We kunnen los!

De bezwaartermijn voor de omgevingsvergunning is voorbij. Omdat de Gemeente Westerveld geen officiële bezwaren heeft ontvangen is de vergunning daarmee definitief. We kunnen los!
Het projectteam is druk bezig om op donderdag 29 januari met de eerste (voorbereidende) werkzaamheden te kunnen beginnen. Er zal in deze eerste fase tot 15 maart, de start van het broedseizoen, op alle dagen van de week (ook zaterdag) worden gewerkt.
Er zal ook veel handwerk moeten worden verricht. Heb je je nog niet schriftelijk gemeld bij de projectgroep, doe dat dan alsnog via mtbroute@fietsze.nl onder opgave van de dagen die je beschikbaar bent. Ook familie, vrienden en kennissen die willen helpen zijn welkom. Gereedschap is aanwezig.